Góc chia sẻ những kiến thức, thông tin liên quan đến lĩnh vực y học mà cộng đồng và xã hội đang quan tâm. Nội dung được biên soạn tập hợp bởi đội ngũ biên tập giàu kinh nghiệm với chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nội dung chia sẻ này cũng sẽ là một phần trong hoạt động phổ biến tri thức của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC đến công chúng.