Liên hệ | VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

Thông tin liên hệ


VIỆN HÀN LÂM Y HỌC (AMS) là một tổ chức chuyên nghiên cứu hàn lâm trong lĩnh vực y học. Sứ mệnh của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam thông qua hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công nghệ y khoa tiên tiến.

Địa chỉ

58-60 Năm Châu, Phường 11, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại 0977.170.609
 Cổng kết nối