An toàn y tế trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp | VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

An toàn y tế trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

Xây dựng bởi
Trung tâm đào tạo
Thời lượng
2 tuần
Đánh giá

Loại hình

 • Khóa tập huấn & bồi dưỡng chuyên môn
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

Tổng quan

Khóa học An toàn y tế trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC là một chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho những người làm việc trong ngành làm đẹp, giúp họ hiểu rõ về các nguy cơ lây nhiễm và áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm hiệu quả.

Mục Tiêu của Khóa Học

 • Hiểu biết về các nguy cơ lây nhiễm và biện pháp phòng chống lây nhiễm trong ngành làm đẹp.
 • Nắm vững các quy trình và biện pháp để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên và khách hàng.
 • Áp dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong quá trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Nội Dung Khóa Học

Giới Thiệu về An toàn y tế trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp

 • Nguy cơ lây nhiễm trong ngành làm đẹp.
 • Các biện pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản.

Hóa Chất và Dụng Cụ Sử Dụng trong Ngành Làm Đẹp

 • An toàn và hiệu quả sử dụng hóa chất và dụng cụ.
 • Vệ sinh và bảo quản dụng cụ làm đẹp.

Vệ Sinh và Steril Hóa

 • Quy trình vệ sinh và tiệt trùng dụng cụ.
 • Công cụ và phương pháp để đảm bảo vệ sinh trong không gian làm đẹp.

Quản Lý Rủi Ro và Biện Pháp Phòng Chống Lây Nhiễm

 • Phân loại rủi ro và áp dụng biện pháp phòng ngừa.
 • Xử lý tình huống lây nhiễm và khẩn cấp.

Phối Hợp Với Khách Hàng

 • Giáo dục khách hàng về các biện pháp an toàn và phòng chống lây nhiễm.
 • Xây dựng một môi trường làm đẹp an toàn và tin cậy cho khách hàng.

Lợi Ích của Khóa Học

 • Hiểu biết sâu rộng về các nguy cơ lây nhiễm và biện pháp phòng chống lây nhiễm trong ngành làm đẹp.
 • Nâng cao kỹ năng và khả năng làm việc an toàn với khách hàng và môi trường làm việc.
 • Đảm bảo an toàn và uy tín cho cả nhân viên và khách hàng.

Đối Tượng Hướng Đến

 • Nhân viên và chủ salon làm đẹp.
 • Chuyên gia làm đẹp và thẩm mỹ.
 • Những người quan tâm đến an toàn y tế và phòng chống lây nhiễm trong ngành làm đẹp.

Chứng Nhận

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng nhận về An toàn y tế trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ VIỆN HÀN LÂM Y HỌC, thể hiện kỹ năng và kiến thức đã học được trong khóa học.