Thư ký y khoa | VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

Thư ký y khoa

Xây dựng bởi
Trung tâm đào tạo
Thời lượng
3 Tháng
Đánh giá

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về Thư ký Y khoa. Khóa học Thư Ký Y Khoa của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC là một chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực y tế và y học. Dưới đây là một số thông tin về nội dung và mục tiêu của khóa học:

Mục Tiêu 

 • Hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong y học và hệ thống y tế.
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường y tế, bao gồm cả việc trò chuyện với bác sĩ, bệnh nhân và nhân viên y tế khác.
 • Nắm vững quy trình và quy định trong việc quản lý hồ sơ bệnh án, lịch hẹn, và các tài liệu y tế khác.
 • Thực hành các kỹ năng về công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm y tế để quản lý thông tin và dữ liệu bệnh nhân.
 • Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin y tế và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y học.

Nội Dung Chương Trình

Phần I: Giới thiệu về Y Học và Hệ Thống Y Tế

 • 1.1. Lịch sử và phát triển của y học
 • 1.2. Hệ thống y tế hiện đại và vai trò của thư ký y khoa
 • 1.3. Cơ quan và tổ chức trong hệ thống y tế

Phần II: Kỹ Năng Giao Tiếp và Giao Dịch Trong Môi Trường Y Tế

 • 2.1. Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân và gia đình
 • 2.2. Giao tiếp với nhân viên y tế và bác sĩ
 • 2.3. Giao dịch hồ sơ bệnh án và tài liệu y tế

Phần III: Quản Lý Hồ Sơ Bệnh Án và Tài Liệu Y Tế

 • 3.1. Chuẩn bị, sắp xếp và bảo quản hồ sơ bệnh án
 • 3.2. Xử lý yêu cầu thông tin y tế và bảo mật thông tin cá nhân
 • 3.3. Quản lý lịch hẹn và dữ liệu bệnh nhân

Phần IV: Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin trong Y Học

 • 4.1. Sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án và dữ liệu y tế
 • 4.2. Cập nhật và bảo trì hệ thống thông tin y tế
 • 4.3. Bảo mật thông tin và tuân thủ quy định pháp luật

Phần V: Luật và Đạo Đức Nghề Nghiệp Trong Y Học

 • 5.1. Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến y học và bảo mật thông tin
 • 5.2. Thực hiện đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong môi trường làm việc y tế
 • 5.3. Xử lý các tình huống đạo đức và pháp lý trong công việc thư ký y khoa

Đối Tượng Tham Dự

 • Sinh viên y khoa hoặc các ngành liên quan: Những người đang theo học trong ngành y khoa, y dược, hoặc các ngành liên quan có thể tham gia để học và áp dụng kiến thức vào thực tế.
 • Cán bộ y tế và nhân viên y tế: Nhân viên y tế hiện đang làm việc trong bệnh viện, phòng khám, hoặc các cơ sở y tế khác có thể tham gia để nâng cao kỹ năng và hiểu biết về quản lý thông tin y tế.
 • Người quan tâm đến lĩnh vực quản lý hồ sơ y tế: Các cá nhân không phải là nhân viên y tế nhưng quan tâm và muốn tìm hiểu về quản lý thông tin y tế và công nghệ thông tin y tế cũng có thể tham gia để mở rộng kiến thức.
 • Những người muốn chuyển nghề hoặc nâng cao trình độ: Người đang làm việc trong các lĩnh vực khác như quản lý văn phòng, hành chính, hoặc công nghệ thông tin và muốn chuyển sang làm việc trong ngành y tế cũng có thể tham gia khóa học để học các kỹ năng và kiến thức cần thiết.
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc làm việc trong lĩnh vực y tế và muốn phát triển kỹ năng thư ký y khoa.

Cơ Hội Nghề Nghiệp

 • Thư Ký Y Khoa trong Bệnh Viện: Thư ký y khoa có thể làm việc trong các bệnh viện lớn hoặc các cơ sở y tế cấp phép khác. Công việc bao gồm quản lý hồ sơ bệnh nhân, lập lịch hẹn, giao tiếp với bác sĩ và nhân viên y tế, cũng như xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến việc điều trị và điều chỉnh các thông tin bệnh nhân.
 • Chuyên Viên Quản Lý Hồ Sơ Y Tế: Trong các tổ chức y tế lớn, có những vị trí chuyên viên quản lý hồ sơ y tế được tạo ra để quản lý toàn bộ quy trình về thông tin bệnh nhân. Thư ký y khoa có thể tiến xa hơn và trở thành chuyên viên này, chịu trách nhiệm về quản lý hệ thống hồ sơ y tế, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Hỗ Trợ Viên Y Tế: Thư ký y khoa cũng có thể làm việc trong vị trí hỗ trợ viên y tế, hỗ trợ các bác sĩ và y tá trong các nhiệm vụ hàng ngày như chuẩn bị dụng cụ y tế, hỗ trợ trong quá trình xét nghiệm và chẩn đoán, cũng như hỗ trợ bệnh nhân trong các thủ tục khám và điều trị.
 • Tư Vấn Viên Thông Tin Y Tế: Với sự hiểu biết về quy trình và hệ thống thông tin y tế, thư ký y khoa có thể chuyển sang lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin y tế. Công việc này bao gồm cung cấp tư vấn về phần mềm quản lý thông tin y tế, hỗ trợ triển khai và tối ưu hóa các hệ thống, và đào tạo nhân viên về sử dụng các công nghệ mới.
 • Đào Tạo và Giảng Dạy: Có cơ hội cho thư ký y khoa có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này để trở thành giảng viên hoặc huấn luyện viên trong các khóa đào tạo và chương trình đào tạo liên quan đến quản lý hồ sơ y tế và công nghệ thông tin y tế.