Hoạt động nghiên cứu y học không chỉ là cơ sở cho sự tiến bộ trong y học mà còn có tác động sâu rộng đến sức khỏe và phát triển của con người. VIỆN HÀN LÂM Y HỌC là một trong những đơn vị nghiên cứu Y học hàng đầu tại Việt Nam, Viện đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào lĩnh vực y học và nghiên cứu y khoa. Dưới đây là một số dự án nghiên cứu điển hình đang được VIỆN HÀN LÂM Y HỌC triển khai.

Những hoạt động nghiên cứu này chỉ là một phần nhỏ của những đóng góp đáng kể của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC vào lĩnh vực nghiên cứu sinh học và y học. Công trình nghiên cứu của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC đã và đang tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực này và có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe và phát triển của con người.

Tác động của vi khuẩn đường ruột đến sức khỏe và lão hóa

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa vi khuẩn đường ruột và quá trình lão hóa, cũng như vai trò của vi khuẩn probiotic và prebiotic trong việc duy trì sức khỏe.

05/02/2024
Nghiên cứu về tác động của việc giảm lượng calo hàng ngày đến quá trình lão hóa

Nghiên cứu về tác động của việc giảm lượng calo hàng ngày và thực hiện các chế độ ăn ít hơn đến quá trình lão hóa và tuổi thọ.

14/05/2023
Tác động của việc ngủ đủ giấc đến lão hóa

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa chất lượng và đủ giấc ngủ và quá trình lão hóa, cũng như tác động của việc điều chỉnh thói quen ngủ đến tuổi thọ.

22/06/2021
Tác động của stress đến quá trình lão hóa

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa căng thẳng và quá trình lão hóa, cũng như các phương pháp giảm stress và quản lý stress để kéo dài tuổi thọ.

30/12/2020
Tác động của môi trường làm việc và lối sống công việc đến sức khỏe và tuổi thọ

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa môi trường làm việc, áp lực công việc và quá trình lão hóa, cũng như các biện pháp cải thiện môi trường làm việc để kéo dài tuổi thọ.

21/02/2020
Tác động của hóa chất và thuốc trị liệu đến quá trình lão hóa

Nghiên cứu về tác động của việc sử dụng hóa chất và thuốc trị liệu lâu dài đến quá trình lão hóa, cũng như tìm kiếm các phương pháp thay thế an toàn hơn.

14/06/2000