VIỆN HÀN LÂM Y HỌC luôn mang đến cho cộng đồng, xã hội những thông tin mới nhất về những diễn biến trong lĩnh vực nghiên cứu Y học bên cạnh những thông tin cập nhật về những hoạt động của Viện Hàn Lâm.