Chuyển hóa | VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

Chuyển hóa

Nghiên cứu y học về chuyển hóa là một lĩnh vực quan trọng trong tại VIỆN HÀN LÂM Y HỌC, các nhà khoa học của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC đang tập trung vào việc hiểu và phân tích các quá trình chuyển hóa trong cơ thể và tác động của chúng đối với sức khỏe và bệnh lý.

Các chủ đề nghiên cứu phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm cơ chế của chuyển hóa, vai trò của hormone, ảnh hưởng của dinh dưỡng và lối sống đến sự chuyển hóa, cũng như các cơ chế dẫn đến các bệnh lý liên quan đến chuyển hóa như bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim mạch. Nghiên cứu về chuyển hóa sẽ giúp VIỆN HÀN LÂM Y HỌC xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển phương pháp chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến chuyển hóa, góp phần quan trọng vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng.