Sức khỏe tinh thần | VIỆN HÀN LÂM Y HỌC

Sức khỏe tinh thần

Nghiên cứu về sức khỏe tinh thần tại VIỆN HÀN LÂM Y HỌC có thể bao gồm các các hoạt động sau:

  • Điều trị và quản lý rối loạn tâm thần: VIỆN HÀN LÂM Y HỌC đàn đẩy mạnh nghiên cứu về hiệu quả của các phương pháp điều trị và quản lý các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn giao tiếp, và các rối loạn tâm thần khác.
  • Đánh giá và chẩn đoán tâm lý: Nghiên cứu về các phương pháp đánh giá và chẩn đoán các vấn đề tâm lý, bao gồm cả việc phát triển và đánh giá các công cụ đo lường và phương pháp chẩn đoán.
  • Nghiên cứu về tâm trạng và tâm lý học của người cao tuổi: Nghiên cứu về tác động của tuổi tác và các yếu tố khác như sức khỏe, môi trường sống và mối quan hệ xã hội đến tâm trạng và tâm lý học của người cao tuổi. Tại VIỆN HÀN LÂM Y HỌC hoạt động này luôn được kết hợp với các nghiên cứu về kéo dài tuổi thọ.
  • Tâm lý học sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống: Nghiên cứu về tâm lý học sức khỏe nhằm hiểu và cải thiện chất lượng cuộc sống của những người mắc các bệnh lý lâm sàng hoặc các vấn đề sức khỏe khác và đây là hoạt động trong tâm trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý lâm sàng của VIỆN HÀN LÂM Y HỌC.
  • Nghiên cứu về tâm lý học và tư vấn y tế: VIỆN HÀN LÂM Y HỌC nghiên cứu về vai trò của tâm lý học trong tư vấn y tế và hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị và phục hồi.

Những nghiên cứu này giúp VIỆN HÀN LÂM Y HỌC cung cấp thông tin và kiến thức quan trọng về tâm lý học lâm sàng, từ đó cải thiện việc chẩn đoán, điều trị và quản lý các vấn đề tâm lý trong cộng đồng y học.